ASCO Educational book v češtině a pro onkology ČR

Úvod koordinátora

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si předložit další přeložený výběr vzdělávacích publikaci z "ASCO educational book".

Stejně jako v minulém roce se České onkologické společnosti podařilo získat edukační materiály ASCO, které byly přeloženy a okomentovány našimi předními specialisty v oboru. Jsou vám nyní všem k dispozici, tak aby mohly být vydatným pomocníkem nejen v každodenním samovzdělávacím procesu, ale i rychle použitelné do denodenní rutinní klinické praxe.

Tyto vzdělávací materiály byly přijaty stejně pozitivně, jako "Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění". Budeme opět vděční za každé vaše náměty nebo připomínky pro další vydání.

Rád bych poděkoval jednak všem onkologům, kteří se podíleli na tvorbě komentářů a jazykové úpravě a také sponzorovi – farmaceutické firmě Roche, bez jejíž finanční a technické pomoci by vzdělávací materiály ASCO nebylo možné zpracovat a zveřejnit.

za autorský tým

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

V Brně dne 30.04.2012