Tvůrčí kolektiv české verze

Koordinátoři

Autoři odborných komentářů

Odborná revize překladu z angličtiny: Klub Onkologických Juniorů (KOJ)