Práva a překlad

Autorská práva

Česká onkologická společnost ČLS JEP zakoupila práva na překlad a zpřístupnění zveřejněných kapitol ASCO Educational Book od ASCO. Práva se vztahují na překlad do češtiny a zpřístupnění pro členy společnosti. Překlady nejsou určeny k dalšímu šíření a jsou určeny pouze pro Linkos.

Překlad

Na překlad poskytla grant společnost Roche. Překlady od agentury prošly odbornou revizí členy Klubu onkologických juniorů.

Komentáře

Komentáře k jednotlivým kapitolám ASCO Educational Book, nahlížející dané téma z pohledu lékaře léčícího zhoubné nádory v České republice, jsou autorskou prací našich předních odborníků. Tyto komentáře byly vyvtvořeny výhradně pro Linkos.cz a nesmí být bez požádání použity mimo Linkos.cz.