Archiv: 15. 12. 2019, ročník: 32, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2019; 32(6): 401.
Autoři: Kepák Tomáš

Přehled

Klin Onkol 2019; 32(6): 406-410. DOI: 10.14735/amko2019406.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – sarkopenie – chemoterapie – cílená molekulární terapie
Autoři: Büchler Tomáš, Hornová Jana
Klin Onkol 2019; 32(6): 411-425. DOI: 10.14735/amko2019411.
Klíčová slova: Klatskinův tumor – hilární biliární striktura – nesprávná diagnóza – benigní Klatskinovy léze – léze podobné Klatskinovým lézím
Autoři: Vasiliadis Konstantinos, Ioannidis Orestis, Tsalis Konstantinos

Původní práce

Klin Onkol 2019; 32(6): 426-435. DOI: 10.14735/amko2019426.
Klíčová slova: zhoubné nádory – děti – adolescenti – incidence – mortalita – časový trend
Autoři: Krejci Denisa, Zapletalova Michaela, Svobodová Ivana, Pehalová Lucie, Mužík Jan, Klimeš Daniel, Šnajdrová Lenka, Bajčiová Viera, Múdry Peter, Kodytková Daniela, Šmelhaus Vratislav, Janotová Iveta, Vrzalová Alena, Lukš Aleš, Štěrba Jaroslav, Starý Jan, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2019; 32(6): 436-444. DOI: 10.14735/amko2019436.
Klíčová slova: periferní T lymfomy – prognostické faktory – periferní T lymfomy blíže nespecifikované – pozitivní anaplastická lymfomová kináza – negativní anaplastická lymfomová kináza
Autoři: Skrypets Tanya, Novosad Olga, Pastushenko Yan, Gorbach Alex, Kriachok Iryna
Klin Onkol 2019; 32(6): 445-452. DOI: 10.14735/amko2019445.
Klíčová slova: bortezomib – thalidomid – mnohočetný myelom – primoterapie
Autoři: Štork Martin, Sandecká Viera, Boichuk Ivanna, Adam Zdeněk, Krejčí Marta, Brožová Lucie, Ševčíková Sabina, Pour Luděk
Klin Onkol 2019; 32(6): 453-455. DOI: 10.14735/amko2019453.
Klíčová slova: karcinom plic – exprese – dlouhé nekódující RNA
Autoři: Niazi Zohreh, Garazhian Ehsan, Esfandi Farbod, Hassani Zabih Mir, Taheri Mohammad, Ghafouri-Fard Soudeh

Kazuistika

Klin Onkol 2019; 32(6): 456-462. DOI: 10.14735/amko2019456.
Klíčová slova: hereditární nádorové syndromy – PALB2, BRCA2 mutace – celoexomové sekvenování – malobuněčný karcinom, hyperkalcemický typ – vzácný tumor děložního hrdla
Autoři: Hruška Libor, Sirák Igor, Laco Jan, Fridrichová Petra, Nosková Hana, Slabý Ondřej, Pál Karol, Bočkayová Veronika, Hodek Miroslav, Petera Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2019; 32(6): 463-468. DOI: 10.14735/amko2019463.
Klíčová slova: chemoterapie – ošetřovatelství – extravazace
Autoři: Vokurka Samuel, Maňásek Viktor, Navrátilová Hrabánková Darja, Šípová Simona , Turková Lenka, Hajnová Fukasová Erika, Sýkorová Zuzana, Kozáková Šárka, Mazúr Róbert, Wintnerová Jitka

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2019; 32(6): 469-470.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2019; 32(6): 471-472.
Autoři: Ondruš Dalibor

Recenze knihy

Klin Onkol 2019; 32(6): 473.
Autoři: Fait Vuk