Archiv: 15. 4. 2022, ročník: 35, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2022; 35(2): 87-88.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2022; 35(2): 94-99. DOI: 10.48095/ccko202294.
Klíčová slova: akupunktura – doporučení – bolest – artralgie – myalgie – zvracení – únava – vazomotorický symptom
Autoři: Halámková Jana, Dymáčková Radana, Adámková Krákorová Dagmar
Klin Onkol 2022; 35(2): 100-113. DOI: 10.48095/ccko2022100.
Klíčová slova: léková rezistence – prediktivní onkologie – hepatoceulární karcinom – bio­psie – individualizovaná léčba – cytochrom P450 – izoformy
Autoři: Kysela Petr, Kala Zdeněk, Zatloukal Martin, Raudenská Martina, Brančíková Dagmar
Klin Onkol 2022; 35(2): 114-118. DOI: 10.48095/ccko2022114.
Klíčová slova: gynekologické onkologické ochorenia – rehabilitácia – cvičenie – panvové dno – predoperačná rehabilitácia – postoperačná rehabilitácia
Autoři: Líška Dávid, Kováč Jozef , Rutkowski Sebastian
Klin Onkol 2022; 35(2): 119-127. DOI: 10.48095/ccko2022119.
Klíčová slova: reparace DNA – radiosenzitivita – radioterapie
Autoři: Lohynská Radka, Pechačová Zdeňka, Mazaná Eva, Čejková Jana, Nováková-Jirešová Alena, Hornová Jana, Langová Kateřina
Klin Onkol 2022; 35(2): 128-131. DOI: 10.48095/ccko2022128.
Klíčová slova: dlaždicobuněčný karcinom – karcinom hlavy a krku – koherencí řízená holografická mikroskopie – buněčná migrace – nádorové bio­markery – epiteliálně-mezenchymální tranzice
Autoři: Veselý Miroslav, Gál Břetislav, Rottenberg Jan, Palenik Michal, Hanák Jan, Zicha, Daniel

Původní práce

Klin Onkol 2022; 35(2): 132-138. DOI: 10.48095/ccko2022132.
Klíčová slova: alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek – metabolický syndróm – neskoré komplikácie
Autoři: Harvanová Ľubica, Petríková Lucia, Bojtárová Eva, Žiaková Barbora, Martišová Michaela, Lábska Vladimíra, Hrubiško Mikuláš, Bátorová Angelika, Mladosievičová Beáta
Klin Onkol 2022; 35(2): 139-149. DOI: 10.48095/ccko2022139.
Klíčová slova: karcinom děložního hrdla – radioterapie – chemoradioterapie – brachyterapie
Autoři: Pechačová Zdeňka, Lohynská Radka, Weitoschová Zdenka, Zikán Michal, Dubová Oľga, Tomancová Věra, Kmoníčková Emanuela, Pála Miloslav, Drbohlavová Tereza

Kazuistika

Klin Onkol 2022; 35(2): 150-154. DOI: 10.48095/ccko2022150.
Klíčová slova: pozdní nástup – plicní toxicita – srdeční toxicita – nežádoucí účinek na imunitní systém – monoterapie checkpoint inhibitory – karcinom plic
Autoři: Okauchi Shinichiro, Sasatani Yuika, Yamada Hideyasu, Satoh Hiroaki

Sdělení

Klin Onkol 2022; 35(2): 156. DOI: 10.48095/ccko2022156.
Autoři: Hattori Sou, Kodama Yukiko, Satoh Hiroaki

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2022; 35(2): 158-159.