Abstrakta k vybraným článkům flag

Klinický registr RENIS

Autoři: Poprach Alexandr, Büchler Tomáš, Bortlíček Zbyněk, Dušek Ladislav, Vyzula Rostislav

Klin Onkol 2012; 25(4): 299-301.

Incidence a mortalita zhoubných nádorů ledvin jsou v České republice jedny z nejvyšších na světě. V roce 2009 byla incidence v České republice 26,94/100 000 obyvatel a mortalita 10,9/100 000 obyvatel. Téměř 40 % pacientů má onemocnění zjištěno v metastatickém či lokálně pokročilém stadiu.

Plný text v PDF