E-learning

Odkazy na projekty, které se věnují e-learningu v medicíně a onkologii. Jejich cílem je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání lékařům a sestrám. 

EUNI

Elektronická univerzita EUNI

http://www.euni.czEUNI je e-learningový projekt celoživotního vzdělávání určený lékařům, lékárníkům, zdravotním sestrám, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům.
Portál EUNI nabízí odborně garantované informace z medicínských oborů již od roku 2006. Znalosti získané studiem akreditovaného kurzu jsou po úspěšném absolvování závěrečného testu ohodnoceny bodovými kredity. Nabídka e-learningových kurzů je neustále rozšiřována či aktualizována a tvoří tak kompendium poznatků pro celoživotní vzdělávání zdravotníků v rámci jednotlivých oborů. Registrace a studium na EUNI je zdarma, zpoplatněny jsou pouze některé specializované kurzy.
Těšíme se na Vás na www.euni.cz.

Projekt MEFANET

Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

http://www.mefanet.czMEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů a napomoci tak rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji v této oblasti. Snahou MEFANET naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult.
Závěry ze schůzky Koordinační rady (konané: 20.6.2007)