Edukační semináře - přednášky

Podívejte se na přednášky, které odezněly na edukačních sympóziích organizovaných sekcemi ČOS nebo v rámci některého z bloků na Brněnských onkologických dnech. 

Nežádoucí účinky, primární a sekundární prevence, paliativní medicína (přednášky pro praktické  lékaře):


Psychoonkologie a komunikace:

Paliativní péče:

Výživa:

Závislost na tabáku:

Imunoterapie:

  • Sympozium Využití imunitního systému v léčbě nádorů (10 přednášek)

Karcinom žaludku: