Onkologická abstrakta

V části onkologická abstrakta najdete neustále aktualizovaný přehled randomizovaných studií z onkologie. Dále informace o různých rozhraních databáze Medline a v neposlední řadě je zde zařazena Databáze tuzemských konferenčních onkologických abstrakt. Do databáze jsou zařazovány konferenční abstrakta a prezentace, přednesené od roku 2004 na ČOS garantovaných odborných kongresech a konferencích v České republice, nebo na velkých zahraničních kongresech účastníky z ČR.