Specializační vzdělávání

Informace o akreditacích pro vzdělávání, pravidlech specializačního vzdělávání a přehled zdravotnických zařízení, kterým byla udělena akreditace pro vzdělávání.  Sekce je doplněna informacemi o Katedře Klinické onkologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a adresářem Lékařských fakult a univerzitních center v České republice.

Aktuálně - termíny atestací:

  • atestace z klinické onkologie 14. a 15.6. 2012 v Praze a 29. a 30.11.2012 v Brně
  • atestace z radiační onkologie 23. 5. 2012 na LF UK v Praze a 8.11. 2012 na MU v Brně.