Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 745 zrušit všechny filtry
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. oslavil 20. října devadesáté třetí narozeniny

U příležitosti 93. narozenin MUDr. Zdeňka Mechla, CSc. si dovolujeme vyjádřit úctu a poděkování za jeho celoživotní práci pro onkologii a popřát pevné zdraví a energii do let příštích.  

za ČOS ČLS JEP
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně

Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní chemoterapie platinovým režimem je standardním postupem, který prokazatelně zlepšuje přežití nemocných s karcinomem močového měchýře s invazí do svaloviny. Je doporučena relevantními mezinárodními i českými guidelines:

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Tesařová

Prevence a podpora ukončení kouření - Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP zve onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V září se, ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, ptáme na to, zda a jakým způsobem se věnujete prevenci a podpoře v ukončení kouření u onkologických pacientů.  

Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Pracovní skupina zástupců Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP, Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro léčbu rány, Onkologické sekce České asociace sester a také dermatologů připravila dokument aktuálních doporučení pro péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Dokument prošel schválením výborů odborných společností.

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v Medlově už za měsíc!

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov se uskuteční prezenčně (tedy "naživo") už za měsíc v poněkud neobvyklém termínu 3.-5.9.2021. Tématem budou gynekologické nádory, konkrétně Nádory děložního hrdla a těla a ovárií. Přihlásit se můžete na novém webu www.mladionkologove.cz do 22. srpna 2021. Setkání KMO není v žádném případě věkově limitováno a všichni jste srdečně zváni. 

Informace k nové úhradě BRAFTOVI+ERBITUX

Od 1.8.2021 je Enkorafenib (BRAFTOVI) v kombinaci s cetuximabem (Erbitux) hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou terapii
(zahrnující oxaliplatinu) a mají stav výkonnosti (ECOG) 0-1.

11. Psychoonkologické sympozium v roce 2021 bylo zrušeno a přesunuto na 2022

Vzhledem k stále nejisté situaci spojené s pandemií SARS-CoV-2 se Psychoonkologická sekce ČOS rozhodla přesunout konání 11.Psychoonkologického sympozia z 8. 9. 2021 na příští rok 7. 9. 2022. 

Webinář k novým ESMO Cachexia guidelines, 24.6. od 17:30

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás zve na globální webinář společnosti Nutricia, který se bude věnovat novým ESMO Cachexia guidelines. Webinář je zdarma, je však potřeba se předem registrovat.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 1.6.2021 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Svoboda M.

Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Společnost českých patologů ČLS JEP a Česká onkologická společnost ČLS JEP shrnuje informace o stávajícím stavu prediktivního testování NGS v přehledném materiálu.  

Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby a péče si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27.4.2021 hodin ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: --

Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) - 2021

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví. Případné připomínky, podněty a návrhy členů výborů odborných společností, které spolupracují s ČOS ČLS JEP v rámci multidisciplinárních odborných týmů, zasílejte předsedkyni společnosti ČOS a dále budou projednány výborem ČOS. Reakce výboru bude sdělena příslušnému předsedovi odborné společnosti, která připomínky zašle.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 16.3.2021, telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Svoboda M.