Diář 2010

Vážení přátelé,
výbor České onkologické společnosti ČLS JEP pro vás připravil diář s přehledem významných onkologických odborných setkání v roce 2010. Diář je tentokrát doprovázen reprodukcemi obrazů Františka Kupky a Vojtěcha Preissiga.
V roce 2010 vám přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Názvy měsíců Vás přenesou do kalendáře akcí na Linkos.
Obrázky lze zvětšit.
Diáře z předchozích let: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005


VOJTĚCH PREISSIG (1873–1944)

Vojtěch Preissig prošel zajímavým vývojem od symbolismu, secese až po abstrakci, což přítomný kalendář plně reflektuje nejlepšími ukázkami, které jsou průřezem jeho tvorby. V roce 1898 odešel do Paříže, kde krátce působil jako spolupracovník Alfonse Muchy. Preissig byl vynikajícím typografem a ilustrátorem. Secesní biomorfismus je u Preissiga postupně proměňován v geometrickou abstrakci a tento přechod je v kalendáři předveden jako poutavý příběh odhalující tajemství uměleckého vývoje. Vojtěch Preissig dlouhá léta působil v USA a s různými přestávkami se vracel do vlasti.
V roce 1940 byla gestapem odhalena jeho ilegální činnost a čtyři roky poté zahynul v koncentračním táboře v Dachau.
Jakási elementární krása umění konce století v něžné melancholii atmosféry „fin de siècle“ provází směřování k novým moderním proudům, které obvykle přesahují svůj čas a dobu.


Vojtěch Preissig, Jaro, 1899,
akvarel, papír

FRANTIŠEK KUPKA (1871–1957)

Dílo českého malíře Františka Kupky, jednoho z nejvýznamnějších průkopníků abstraktního umění, se dnes těší mimořádnému zájmu na celém světě.
Kupka žil většinu svého života v Paříži a mohl tak být v přímé blízkosti velkých avantgardních hnutí, přesto udržoval od manifestujících proklamací zdrženlivý odstup. Od roku 1906 se silně začal zajímat o přírodu a rok poté pracoval v laboratořích biologie na pařížské Sorboně.
V letech 1909–1912 se Kupkův mistrný realismus proměňuje v první abstraktní kompozice, v nichž v podstatě opět vidíme reálný svět, nicméně jeho úžasnou invencí dovedený do geniálního rozměru od mikrokosmu po makrokosmos.
Svět květin a jejich pestíků často osciluje mezi zpodobením detailu biomorfních tvarů po nekonečnost Universa.


František Kupka, Věda vítězí nad penězi,
1902, zinkografie, papír


Leden 2010 v kalendáři akcí


František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Vojtěch Preissig
Věk strojů (obálka knihy), 1933, akvarel, tužka, papír

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Vojtěch Preissig
Večer, 1900–1906, barevná akvatinta, lept, papír

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Únor 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Švadlenka, (1908), lept, papír

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Vojtěch Preissig
Návrh na tapetu, (okolo 1900), kvaš, papír

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Březen 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Tajemný ostrov, 1904, barevná akvatinta, lept, papír

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé, 1926, dřevořez, papír

Vojtěch Preissig
Les, (okolo 1900), lept, papír

František Kupka
Akrobatka, (1902), suchá jehla, papír

Duben 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Strom v květu, (1900), barevný lept, papír

František Kupka
Bohyně rozumu, 1904, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Pastýř / Ovčák, 1900, barevná akvatinta, lept, papír

František Kupka
Bratrství, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Jaro (titulní obálka), 1900, zinkografie, papír

Květen 2010 v kalendáři akcí


František Kupka
Cesta ticha, 1900–1903, barevná akvatinta kolorovaná kvašem a akvarel, papír

Vojtěch Preissig
Strom v květu, 1911, barevný lept, papír

František Kupka
L’Assiette au Beurre – Peníze, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Strom v květu II., (1909), barevný lept, papír

Červen 2010 v kalendáři akcí


František Kupka
Houpání na houpačce, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Strom u vody, (1905–1908), suchá jehla, lept, papír

František Kupka
L’Assiette au Beurre – Mír, 1904, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Malá krajina s mraky, (okolo 1905), barevná zinkografie, papír

Červenec 2010 v kalendáři akcí


František Kupka
L’Assiette au Beurre – Náboženství, 1904, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Labutě, 1899, barevný lept, papír

František Kupka
Někdy se daří pacifikovat..., 1904, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Léda s labutí, (okolo 1920), kvaš, papír

František Kupka
Julianus Apostata, 1908, zinkografie, papír

Srpen 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
The Munsey, (20. léta 20. století), akvarel, papír

František Kupka
Ornament, (okolo 1900), kombinovaná technika, papír

Vojtěch Preissig
Modráček, 1900, barevný lept, papír

Vojtěch Preissig
Krajina s dubem před bouří, 1900–1906, barevná akvatinta, lept, papír

Září 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Art Fundamental, (1915–1925), akvarel, kvaš, papír

František Kupka
Rovnost, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Vesnice, (1906), čárkový lept a barevná akvatinta, papír

František Kupka
„Ti ptáci mi můžou...“ (slova ministrova), 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Art Fundamental, (1915–1925), akvarel, kvaš, papír

Říjen 2010 v kalendáři akcí


František Kupka
Věda vítězí nad penězi, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Dívka s holubicí, 1899, lept, papír

František Kupka
Volnost, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Hrad na skále (náčrt k leptu), 1901, kresba tužkou, papír

Listopad 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Dívčí hlavička, 1900, kresba tužkou, papír

Vojtěch Preissig
Dívka, (okolo 1899), kresba tužkou, papír

František Kupka
Zlato chceš? Tady máš!, 1902, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Dívčí hlavička / Dívka v čepci, 1900, barevný lept, papír

Prosinec 2010 v kalendáři akcí


Vojtěch Preissig
Hrad na skále, 1905, barevný lept, papír

František Kupka
Golgota, 1908, zinkografie, papír

Vojtěch Preissig
Sedm havranů, 1900, barevný lept, papír

Vojtěch Preissig
Hradčany, 1907, barevný lept, papír

František Kupka
Zachránci, 1902, zinkografie, papír
čos © SBÍRKA PATRIKA ŠIMONA

Vydala: Gallery
Partner: Roche