Diář ČOS 2015

Výbor České onkologické společnosti na konci každého roku vydává diář s přehledem tuzemských a významných zahraničních onkologických odborných setkání v roce nadcházejícím. Kalendář je doplněn reprodukcemi obrazů nebo plastik. Jeho elektronická verze je zveřejňována také na Linkos. Obrázky jdou zvětšit. Z názvů měsíců se přenesete do kongresového kalendáře.

Diáře z předchozích let: 201420132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Diář 2015

Vážení přátelé,

výbor České onkologické společnosti ČLS JEP pro vás připravil diář s přehledem významných onkologických odborných setkání v roce 2015. 

V roce 2015 vám přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Irena Armutidisová: Za humny aneb pocta moravskému poli

Fotografie krajiny, čisté, nepřetížené dopadem lidské civilizace, jakoby se v posledních letech pod tlakem urbánní kultury vytrácela v záplavě fotografií a fotografických projektů zkoumajících lidské hemžení, tváře, identitu, případně katastrofické důsledky lidského konání; ať už s podtextem sociálním nebo politickým v tom nejširším slova smyslu.

Cyklus barevných fotografických snímků Ireny Armutidisové je věnován právě krajině, a sice krajině neokázalé, s citem kultivované, téměř banální, v níž základní, ale přesto pozoruhodnou úlohu hraje světlo a struktury v ní vytvářené přirozeným posunem v čase. S touto selekcí pak koresponduje i volba techniky a materiálu: nikoli neomezené množství digitální informace, ale kinofilm a pečlivý pozorovatel. V tomto smyslu by pak bylo možné začlenit zde vystavené fotografie do kontextu klasické krajinářské školy.

Základní časovou linii ovšem navíc protíná ještě proměna v prostoru: ostré detaily na straně jedné a krajina – za pomoci hloubky neostrosti – vnímaná pouze jako barevná scenérie na straně druhé. Především díky druhému z těchto pólů se autorka dostává až na jeden z pomyslných „konců fotografie“, kdy přestáváme věnovat pozornost zachycenému a kdy se intenzivními stávají nikoli body, ale v tomto případě pouze barevné vztahy kdesi na periferii Veverských Knínic.

Petra Trnková

Názvy měsíců Vás přenesou do kalendáře akcí na Linkos. Obrázky lze zvětšit.

Leden 2015 v kalendáři akcí

     
     
  

Únor 2015 v kalendáři akcí

     
     

Březen 2015 v kalendáři akcí

     
     
  

Duben 2015 v kalendáři akcí

     
     

Květen 2015 v kalendáři akcí

   
     

Červen 2015 v kalendáři akcí

     
     

Červenec 2015 v kalendáři akcí

     
     
  

Srpen 2015 v kalendáři akcí  

Září 2015 v kalendáři akcí

     
     

Říjen 2015 v kalendáři akcí

     
   
  

Listopad 2015 v kalendáři akcí

     
     

Prosinec 2015 v kalendáři akcí

     
     
  

doc. Mgr. IRENA ARMUTIDISOVÁ

*1956 České Budějovice

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Pedagogické působení započala v roce 1996 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednáškami studentům Semináře dějin umění, od roku 2001 je vedoucím Kabinetu fotografie na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Její teoretické přednášky spojené s praktickými základy fotografické práce se především věnují tématu umění ve fotografii. Již v začátcích své pedagogické činnosti průkopnicky uvedla do výuky posluchačů dějin umění přednáškový cyklus věnující se teorii fotografie kombinované s praktickými fotografickými cvičeními. Ve vzájemné spolupráci studentů z obou brněnských vysokých škol realizovala několik úspěšných výstavních fotografických projektů.

Dílo Ireny Armutidisové představuje vzájemné prolínání tvůrčí autorské fotografie a užité fotografické práce, které pocházejí především z období během autorčina působení ve fotografickém ateliéru Moravské galerie v Brně (1979–2001). Její fotografie uměleckých děl byly publikovány v nejen v domácích katalozích a monografiích, ale také v zahraničních publikacích. Jeden z prvních autorčiných fotografických cyklů Tovačov – smutný zámek (1986), který představuje na černobílých snímcích emotivně pojaté pohledy na architektonické detaily, vychází z jejího tvůrčího vztahu k fotografické reprodukci uměleckých předmětů. K tématu architektury se znovu vrátila i v pozdějším fotografickém souboru Architektonický detail v architektuře Ernsta Wiesnera (2005), v němž vybírá výrazné architektonické motivy zdůrazňující výjimečnost staveb jednoho z nejvýznamnějších brněnských meziválečných architektů. V umělecké fotografické tvorbě Ireny Armutidisové je několik klíčových témat, ke kterým patří akty, portréty a především krajina. Snímky z prvního fotografického cyklu aktů Muži – akty (1996–1998), v němž zachytila nahé jinochy a muže různého věku v jejich přirozeném prostředí, byl prezentován na výstavě věnované tématu aktu v dějinách české fotografie (Akt v české fotografii, 2001) a byl zařazen do výstavního a publikačního projektu, který měl představit nejvýznamnější osobnosti a díla české fotografie 20. století (Praha 2005, Bonn 2009). V posledních letech je v díle Ireny Armutidisové nejpodstatnějším námětem krajina, jak nejvýrazněji ukazuje fotografický cyklus Za humny aneb pocta moravskému poli (2006), subjektivně zachycující v proměnách ročních období zdánlivě fádní krajinné motivy v okolí Veverských Knínic nacházející se v Boskovické brázdě v kraji Pohádky máje. Architektonickými prvky v krajině, jako jsou např. posedy a další objekty je věnován otevřený cyklus Meziprostor.

Posledním cyklem je soubor fotografických obrazů Intimní krajiny, v této sérii je krajina redukovaná na samotný pocit a atmosféru snímané krajiny a je co do vnímání krajiny ojedinělým zjevem v celé současné české fotografii.

Kromě vlastní fotografické a pedagogické práce zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografii, věnuje se kurátorské činnosti.

Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny jak v českých veřejných a soukromých sbírkách, tak zahraničních galeriích.