Vzhledem medializaci některých aspektů léčebné péče o pacienty s mozkovými nádory v posledních týdnech, předkládá hlavní výbor Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP následující stanovisko

Stanovisko hlavního výboru Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP 

V České republice je komplexní a systematická péče o pacienty s mozkovými nádory soustředěna do 13 Komplexních onkologických center a 2 dětských onkologických center (www.onconet.cz), ve kterých je garantována její vysoká kvalita a dostupnost všem občanům České republiky. Současně, v rámci této sítě, působí 5 center Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP (http://www.neuroon.../12-novinka-1.html), která péči o pacienty s nádory mozku metodicky vedou a vyvíjí také výzkumné aktivity.

Výbor Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP podporuje další rozvoj již existující multioborové spolupráce, zajišťující komplexní a systematickou péči o pacienty s nádory mozku.

Hlavní výbor Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

10.2.2015