Sekce NOR

Založení Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky  bylo výborem České onkologické společnosti schváleno v září 2007. Podnět k založení sekce dal doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  Hlavním strategickým cílem sekce je vybudovat jednotnou základnu informatické, analytické a prezentační podpory, která bude rovnocenně dostupná všem onkologickým pracovištím ČR. Činnost sekce posiluje všechny aktivity a projekty, které s informatikou a analýzou dat úzce souvisí, od zpracování epidemiologických dat, přes klinické studie a výzkumné registry až po projekty související s elektronickou dokumentací pacienta a analýzou reálných dat klinických pracovišť. Sekce rovněž přispěje k posílení mezioborového výzkumu environmentálních rizik ve vztahu k onkologickým onemocněním.

Sekce byla rozhodnutím výboru ČOS z 3. 3. 2015 transformována na sekci Národního onkologického registru.

Informace o Národním onkologickém registru, predikci incidence a prevalence a informace o sledování a predikci dat v onkologii na najdete v části Data v onkologii