Organizace sekce

Organizační podoba sekce se formuje. Podle pravidel budou v pravidelných intervalech probíhat volby předsedy, místopředsedy a členů výboru sekce. První volby do nové sekce proběhnout v prvních měsících roku 2018. 

Organizace vzniku Sekce podpůrné léčby se ujal Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.