Sekce podpůrné léčby

Založení Sekce podpůrné léčby bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 24. října 2017. První volby předsedy proběhly dne 17. 5. 2018.

Tato sekce se zabývá podpůrnou léčbou v celé její šíři. Všichni víme, že osud pacienta často závisí nejen na správné onkologické léčbě, ale v nemalé míře na tlumení nežádoucích účinků této léčby a na zachování dobré kvality života. V současném obrovském rozvoji biologické a imunologické léčby přicházení i nové, často dříve neznámé, nežádoucí účinky, kterým musíme čelit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.