Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 772 zrušit všechny filtry
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Ashermannová, Stankušová, Přibylová, Petruželka, Fínek, Cwiertka, Konopásek, Rob, Vyzula
 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Jelínková, Stankušová, Stáhalová, Cwiertka, Finek, Petera, Petruželka, Konopásek, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Eckschlager, Přibylová

Dopis členům České onkologické společnosti z února 2004 vyzývající ke vstupu do nové sekce a popisující její cíle.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera, Rob
 • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Petera, Petruželka ,Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Konopásek
 • Hosté: Bartoňková, , Daneš, Skovajsová
 • Přítomni: Vorlíček, Finek, Aschermannová, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Cwiertka, Petera, Žaloudík
 • Omluveni: Petruželka, Stankušová, Konopásek, Přibylová, Jelínková, Petera
 • Hosté: Geryk, předseda Rady NOR
 • Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík 
 • Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
 • Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Finek, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté: dr.Matějka, dr.Skála
 • Omluveni: Aschermannová

Nový výbor zvolil funkcionáře ČOS. Před volbou funkcionářů profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. odstoupil z nově zvoleného výboru. Do výboru tak postoupil další člen podle celkového součtu hlasů v obou kolech MUDr. Vladimíra Stáhalová.
Funkcionáři výboru byli v tajném hlasování zvoleni jednomyslně.

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrhámová, DrSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pokladník: prim MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.
Členové: MUDr. Karel Cwiertka
  doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
  doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Vladimíra Stáhalová
  MUDr. Hana Stankušová
  doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
  doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
  prim. MUDr. Alena Jelínková
  MUDr. Olga Přibylová
  doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, prof.MUdr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
 • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
 • Nepřítomen: MUDr.Josef Drbal
 • Přítomni: Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., Prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., Prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., Doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., Prim.MUDr.Jan Fischer, Prim.MUDr.Alena Jelínková, As.MUDr.Olga Přibylová
 • Omluveni: Doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., Prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: Doc.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc., Prim.MUDr.Hana Stankušová, Doc.MUDr.Petera,CSc., MUDR.Wieslav Stronzdala, MUDr.Kubecová