Priority ČOS

ČOS dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v onkologii a příbuzných oborech, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Věnuje se postgraduálnímu lékařskému vzdělávání a je aktivním partnerem v transformaci systému řízení a financování zdravotnictví České republiky. Česká onkologická společnost je iniciátorem Národního onkologického programu České republiky, v jehož rámci akreditovala Komplexní onkologická centra na základě 4 základních kompetencí vyhodnocených výběrovým řízením, rozvíjí Národní onkologický registr, vyvíjí informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie aktualizuje terapeutické standardy pokrývající celou farmakoterapii. V oblasti financování onkologické péče v České republice podporuje racionální přístupy k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů. Výbor ČOS je aktivním účastníkem těchto jednání předkládajícím návrh řešení situace v hrazení onkologické péče včetně odhadů nutných nákladů. Výbor podporuje rovněž rozvoj onkologických screeningových programů, aktivně spolupracuje s řadou pacientských organizací a za všech okolností hájí zájmy onkologických pacientů, jimž také zajišťuje přímý a stálý přístup k informacím o prevenci a léčbě onemocnění na této internetové stránce a zvyšuje tak jejich účast na léčbě.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: