Pokyny k volbám

Informace o druhu voleb a podrobné pokyny k volbám budou publikovány na konci listopadu 2018. 

Zatím vyzýváme členy ČOS, aby si zkontrolovali na Linkos své e-mailové adresy. Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci. Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz).