Probíhající klinické studie a granty

KDO řeší výzkumný záměr MŠMT grant. č. 111300005 "Optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým onemocněním", grant GA ČR č 301/001394 "Molekulárně biologické prognostické znaky u mozkových a kostních nádorů dětského věku", a podílí se na řešení grantů GA ČR "Protinádorové účinky BS RNázy", grant IGA MZ ČR NC/6756-3 "Pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi Hodgkinovy choroby". Z nadace běhu Terryho Foxe byly KDO přiděleny prostředky na projekt "Význam chromozomálních aberací detekovaných CGH u dětských nádorů".

ODO MSD MK-0991 caspofungin versus liposomální Amphotericin B v empirické terapii febrilní neutropenie

Zpět