Dopad reformy zdravotnictví na onkologického pacienta

Vážení spoluobčané, pacienti s onkologickým onemocněním a jejich příbuzní,

obracíme se na Vás jménem občanského sdružení Lékaři pro reformu, neboť je známo, že právě Vaše onemocnění vyžaduje velmi kvalitní a specializovanou léčbu. Naštěstí žijeme v době, která takovou léčbu umožňuje. Vše má však jeden, dosti podstatný háček, o kterém jistě velmi dobře víte. Veškerá tato léčba je nesmírně drahá. Legitimní otázkou zůstává, zda na ní bude dostatek peněz.
Zdravotní pojišťovny v současné době vyberou ročně asi 220 miliard Kč a bylo seriózními ekonomickými analýzami prokázáno, že asi 30-40 miliard Kč je použito neefektivně. Kde se ty peníze ztrácí? Dle našich poznatků je odpověď jednoduchá - všude! A to počínaje proplácením nepotřebných léků, zbytečnými návštěvami u lékařů, nedostatečnou a nekvalitní sítí praktických lékařů a v neposlední řadě zbytečnými hospitalizacemi. Také zdravotní pojišťovny mají důvod ledacos změnit. Především by měly podstatně lépe zdravotní péči organizovat a kontrolovat.
Z uvedeného vyplývá, že je především v zájmu nemocných občanů, aby se s nemalými finančními prostředky zacházelo efektivně.

Jak by měl takový efektivní systém vypadat? Jak by měli být jednotliví účastníci motivováni? Dovolíme si takový systém popsat:

Občané

  • Každý, kdo žije zdravě, by měl být za tento způsob života odměněn (bonifikován).
  • Každý, kdo zachází s vlastním zdravím jako s výhrou z loterie, by měl pocítil důsledky takového chování (např. obezita, kouření, alkohol, nedostatek pohybu).
  • Každý, kdo se dostane do velkých zdravotních potíží, by měl mít právo na dostatečně kvalitní a bezplatnou péči.

Praktičtí lékaři

Je v zájmu nás všech, aby se praktičtí lékaři (PL) stali opravdovým základním kamenem celého systému. Obor PL se musí stát atraktivnějším, lékaři musí dostat větší pravomoci a také musí mít větší odpovědnost za kvalitu i efektivitu poskytované péče. Měli by zvládnout větší rozsah péče a měli by mít na Vás více času.

Ambulantní specialisté

Musí se stát nadstavbou oboru PL. Jejich hlavním úkolem by měla být diagnostika navazující na péči PL a péče o těžké, chronické pacienty. Měli by mít kvalitně personálně i přístrojově vybavené ambulance, které jsou schopny v ambulantních podmínkách či v centrech jednodenní chirurgie poskytnout maximum péče. Měli by se sdružovat do určitých funkčních celků z důvodu zajištění dostatečného počtu ordinačních hodin, možnosti sebevzdělávání atp. Do této oblasti jistě patří i onkologická centra.

Nemocnice

Do kvalitní nemocnice se musí dostat každý, kdo to opravdu potřebuje. Péče musí být poskytována zkušeným personálem na špičkové úrovni. Je jasné, že je mnoho nemocnic poskytující akutní péči a není v silách českého zdravotnictví, aby všude zajistilo dostatečně kvalitní péči. Péče by se měla koncentrovat do center provádějících dostatečné množství výkonů, což je předpoklad zajištění kvality péče. Uvědomme si, že zbytečné hospitalizace a špatně nastavený systém financování nemocnic je jedním z trativodů, ve kterém se ztrácí Vaše finanční prostředky.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny jsou ty instituce, které by měly zorganizovat celý systém tak, jak jsme výše popsali. K tomu však musí být motivovány především přiměřeným ziskem. Musí být vystaveni tvrdé konkurenci, aby musely zajistit kvalitu nabízených služeb a jejich efektivitu. Mají k tomu dva hlavní nástroje:

  1. Typ pojistného plánu s možností ročních bonusů v případě nečerpání péče.
  2. Volností v navazování smluvních vztahů – budou vybírat opravdu kvalitní péči a odpovídající cenu.

Pro onkologické pacienty bude nejvýhodnější zdravotní plán se standardním rozsahem péče či plány řízené péče. Prakticky veškerá indikovaná péče ve vybraných onkologických centrech bude hrazená z veřejného zdravotního pojištění s uplatněním regulačních poplatků při maximálním ročním limitu.

Stát

Po nastartování výše uvedeného systému a schválení zákonů je potřeba důsledně kontrolovat zdravotní pojišťovny nezávislým úřadem, zejména sledovat kvalitu nakupované péče, hospodaření zdravotních pojišťoven atp.

Myslíme si, že vzhledem k neustále rostoucí ceně zdravotní péče je v první řadě nutné využít stávající zdroje a teprve potom (s efektivním systémem v zádech) požadovat navýšení finančních prostředků, byť formou zvýšení odvodů do veřejného zdravotního pojištění či formou připojištění.

Závěr

Vážení spoluobčané, pacienti a jejich rodinní příslušníci,
my, členové o.s. Lékaři pro reformu, jsme přesvědčeni, že pouze výše popsaný systém zdravotnictví je reálně schopen zajistit finanční zdroje na stále dražší a dražší péči pro vážně nemocné pacienty. Proto se obracíme na Vás s přesvědčením, že právě Vy byste měli podporovat právě zaváděný systém zdravotnictví, systém založený na konkurenci zdravotních pojišťoven. Jsme přesvědčeni, že tento systém by měla podporovat většina odpovědných občanů naší republiky.

MUDr. Roman Flašar
předseda o.s. Lékaři pro reformu
Brno, duben 2008

Praktické informace o reformě:

Informace o stránce