Jak bojují s těmito čísly odborníci a stát?

Nikdo nemůže popřít, že i v naší republice došlo po roce 1989 v diagnostice a léčbě zhoubných onemocnění k významnému pokroku. Přesto situace stále ještě není taková, abychom mohli být spokojeni. Podařilo se vytvořit opatření, která by měla vést ke snížení výskytu a úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice.

Onkologický program České republiky

Síť akreditovaných onkologických pracovišť České republiky

  • Z hodnocení kvality onkologické péče jasně vyplývá, že ten,kdo léčí zhoubné nádory častěji, tak je léčí lépe.
  • Byla pojmenována síť komplexních onkologických center, akreditovaných ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebevzdělávání a komunikace
  • Současně byla založena Rada onkocenter České republiky jako nástroj pro koordinaci práce jednotlivých center.

Prevence a screening

  • Přestože dosud neumíme nádorovým onemocněním účinně předcházet u každého jednotlivce zvlášť, tak můžeme nabídnout alespoň účinnou sekundární prevenci, tedy časný záchyt nádorového onemocnění preventivními onkologickými vyšetřeními.
  • V onkologii platí, že čím časněji je nádorové onemocnění zachyceno, tím lepší jsou léčebné výsledky. Současně jsou i nižší finanční náklady na léčbu a celková náročnost pro nemocného. První stadia zhoubných nádorů jsou prakticky vždy vyléčitelná, poslední, čtvrtá stadia již obvykle vyléčit nelze.
  • Podrobnosti o státem organizovaném skríningu, t.j. vyhláškami zakotvených dílčích preventivních onkologických vyšetřeních hrazených ze zdravotního pojištění , najdete v části Prevence nebo na stránkách MOÚ Prevence nádorů

Informace o rizicích, výskytu a léčbě

  • Základní podmínkou změny alarmujících čísel výskytu jednotlivých nádorových onemocnění je informovanost, prevence a včasná návštěva u lékaře. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a dokonce i vyléčit.
  • Veřejnost má nyní k dispozici statistická data z Národního onkologického registru a je tak informována o výskytu zhoubných nádorů pomocí softwaru SVOD.
  • K informovanosti o prevenci, onemocnění a léčbě nemocných, jejich blízkých a široké veřejnosti slouží množství internetových adres, jejichž přehled najdete na stránkách Linkos v části Onkologie na internetu Adresy specializující se na konkrétní onkologická onemocnění najdete pod jednotlivými diagnózami