Bioterapie

Pod název bioterapie zahrnujeme podávání takových molekul, které jsou tělu vlastní nebo látek, které v organismu stimulují tvorbu účinných molekul. Tyto látky se získávají z lidských buněk nebo častěji jsou připravovány rekombinantní technologií, tedy vložením příslušné genetické informace člověka do bakterií nebo buněk jiných organismů, které pak produkují požadovanou bílkovinu.

Imunomodulační cytokiny

Jedna skupina těchto látek je produkována bílými krvinkami. Tato látka mění metabolismus buněk jiných tkání, které se pak stávají odolnější proti virovým infekcím, v případě nádorových buněk dochází k útlumu jejich růstu. Druhá skupina látek naopak aktivuje určité bílé krvinky odpovědné za obranu organismu. Tyto buňky pak pomáhají ničit buňky nádorové.

Druh farmakologické léčby: Bioterapie
Druh farmakologické léčby: Bioterapie
Druh farmakologické léčby: Bioterapie

Vakcíny

Druh farmakologické léčby: Bioterapie