Myelodysplastický syndrom

Skupina onemocnění charakterizovaná abnormální diferenciací krvetvorných buněk - nevytvářejí se "normální" krvinky. To vede k poklesu počtu červených krvinek (anemie), bílých krvinek (se sníženou obranyschopností organismu) i krevních destiček v periferní krvi. Onemocnění může vyústit i v akutní myeloidní leukemii.

Informace o stránce

  • Autoři: MUDr. Libor Červinek (MU a FN Brno, Hematologie)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Masarykův onkologický ústav Brno, předseda ČOS ČLS JEP)
  • Datum vytvoření: 2. 12. 2009
  • Datum poslední úpravy: 3. 6. 2014
  • Informace o poslední úpravě:

    Autor text přečetl a označil za aktuální k červnu 2014.