Sarkomy měkkých tkání (C48-49)

Jde o celou skupinu zhoubných nádorů, které vznikají z pojivových tkání v nejrůznějších místech organismu, tedy v tkáni tukové, svalové, chrupavce či vazivu kdekoli po těle. Zvláštní skupinu tvoří sarkomy v dutině břišní a hrudní.

Sarkomy, ve srovnání s karcinomy jako nejčastějšími druhy rakoviny různých orgánů, které vznikají z epitelových různých orgánů, se vyskytují méně často a představují méně než 1% všech zhoubných nádorových onemocnění. Je to asi 350 případů ročně v celé republice.

V této kapitole najdete informace o sarkomech, výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborný článek je napsán předními odborníky na léčbu této diagnózy. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě a také odkazy na další informace na internetu.