Členství ČOS v mezinárodních organizacích

Česká onkologická společnost je zastoupena v následujích mezinárodních společnostech:

The European Association for Cancer Research (EACR)

The European Association for Cancer Research (EACR) byla založena v roce 1968 s cílem pozvednout onkologický výzkum; od základního výzkumu až po prevenci, léčbu a onkologickou péči. Asociace rychle roste, má více než 8 000 členů.

The European School of Oncology (ESO)

Evropská škola onkologie. Nabídka kurzů, seminářů a stáží. Provozuje rovněž Online vzdělávání.

The European Society for Medical Oncology

The European Society for Medical Oncology (ESMO) je hlavní evropskou profesionální lékařskou organizací zaměřenou na interní (klinickou) onkologii. Představuje síť více než 5 000 onkologických profesionálních subjektů ve více než 100 zemích. Cílem ESMO je pozdvihnout a propagovat obor interní onkologie (medical oncology), poskytovat post-graduální vzdělávání a školení pro klinické onkology a vytvořit platformu pro sdílení informací.

World Federation of Surgical Oncology Societies (WFSOS)

World Federation of Surgical Oncology Societies (WFSOS) byla založena v roce 1992 v Londýně k podpoře vzdělávání, výzkumu a vývoje chirurgické onkologie. Členem WFSO je 33 společností, sdružující více než 10.000 onkochirurgů. Stránky WFSO nejsou v současnosti na adrese http://www.wfsos.com.br dostupné a jsou přesměrovávány na stránky nadace. Proto náš odkaz vede na partnerskou European Society of Surgical Oncology, která přináší i informace z WFSOS.