Novinky v evropské onkologii

Zdroji informací pro tuto část jsou především stránky Evropského parlamentu a mezinárodních i národních odborných onkologických společností a sdružení.