Vismodegib

Jak lék funguje

Vismodegib je určen k léčbě kožních bazocelulárních nádorů (bazaliomů), u kterých není možná léčba operační nebo léčba zářením. Bazaliom je nejčastějším nádorem, ve většině případů se jedná o malý „vřídek“, který se odstraní chirurgicky. Výjimečně dochází po odstranění k novému růstu, zejména v případech, kdy vzhledem k lokalizaci (např. v obličeji) není možné odstranění nádoru s dostatečným lemem zdravých tkání. Takový nádor se může šířit do svého okolí, ničit okolní zdravé tkáně a vést tak k rozsáhlým defektům. Výjimečně bazaliom metastazuje do jiných orgánů. U pacientů s tzv. Gorlin-Goltzovým syndromem mohou být bazaliomy mnohočetné.

Vznik a vývoj bazaliomů souvis s poruchou některé bílkoviny v buněčné signální cestě nazývané Hedgehog, která kontroluje růst buněk. Vismodegib ovlivňuje činnost jedné z bílkovin, nádorové buňky pak nejsou stimulovány k růstu a hynou.

Jak se lék podává

Lék se podává ve formě tobolek užívaných ústy, podává se jedna tobolka denně.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

  • Kožní nádory

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Zařazení léčivé látky v Zásadách cytostatické léčby ČOS

Poznámka

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek