Interferon alfa

Jak lék funguje

Interferon alfa řadíme do skupiny, kterou nazýváme imunomodulační cytokiny.
Interferony jsou skupinou látek, které jsou produkovány bílými krvinkami. Hrají důležitou roli v obraně proti virovým infekcím, ale i v obraně proti nádorům. Předpokládá se, že interferon alfa vede ke změnám buněčné membrány a tlumivě působí na metabolismus buňky. Tlumí projevy některých genů, které jsou odpovědné za nádorovou přeměnu buňky. Interferon se získává z lidských bílých krvinek nebo jej produkují bakterie pozměněné metodou genetického inženýrství.

Jak se lék podává

Podává se ve formě nitrosvalové nebo podkožní injekce, popř. v krátké nitrožilní infúzi, denně nebo několikrát týdně.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

  • Jiné zhoubné nádory
  • Leukemie
  • Maligní lymfomy
  • Maligní melanom a nádory kůže
  • Mnohočetný myelom
  • Sarkomy měkkých tkání
  • Zhoubné nádory ledvin a močového měchýře

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Zařazení léčivé látky v Zásadách cytostatické léčby ČOS