Seznam pracovišť lékařské genetiky

Seznam některých pracovišť lékařské genetiky, kde je možné pacienta nebo jeho příbuzného objednat na genetickou konzultaci:

Jižní Morava

 1. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Masarykova čtvrť, 656 53 Brno, MUDr. Lenka Foretová PhD., foretova@mou.cz, Tel. k objednání 5 4313 6900, 6907, 6901
 2. Oddělení lékařské genetiky FN Brno - Dětská nemocnice, Černopolní 9, 662 63 Brno, MUDr. Renata Gaillyová, gaillyova@fnbrno.cz, Tel. k objednání: 5 4512 2489, 2490
 3. Genetická poradna, Sanatorium Helios, Brno, Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, MUDr. Věra Hořínová, horinovav@seznam.cz. Tel. k objednání 604415649.

Severní Morava

 1. Genetická ambulance, Kafkova 8, Ostrava 1, 702 00, MUDr. Jan Všetička, jan.vseticka@worldonline.cz, Tel k objednání: 59 661 8917
 2. Oddělení lékařské genetiky FNsP, 17. Listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 56, MUDr. Eva Šilhánová, eva.silhanova@fnspo.cz, Tel k objednání : 59 698 2212 (ambulance NsP Havířov, Dělnická 24, Tel: 596491464).
 3. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP, I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20, Prof. MUDr. J. Šantavý., santavy@risc.upol.cz, Tel. k objednání: 58 585 4454, 4464
 4. Onkologické centrum J.G. Mendela, Divadelní 2174, 74101 Nový Jičín, MUDr. Kateřina Kyselová, katerina.kyselova@pr-lab.cz, Tel. k objednání: tel. 556 794 235

Praha

 1. Oddělení lékařské genetiky, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V úvalu 84, Praha 5 - Motol, 151 12, prof. MUDr. M. Macek DrSc., milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz. Tel. k objednání na čísle 2 2443 3564
 2. Oddělení lékařské genetiky FTN, Vídeňská 800, Praha 4, 140 59, MUDr. Vladimír Gregor, vladimir.gregor@ftn.cz, Tel. k objednání: 2 61 083 760 (soukromá genetická ambulance Ohmova 271, Praha 10, Tel: 271961183)
 3. Oddělení lékařské genetiky, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Praha, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 121 11, prim. MUDr. Jaroslav Kotlas, jaroslav.kotlas@vfn.cz, Tel. k objednání: 22496 7171-2
 4. Gennet sro., Klimentská 20, Praha 1, 110 00, MUDr. David Stejskal, david.stejskal@gennet.cz, Tel. k objednání: 222 313 000, 118

Západní a Jižní Čechy

 1. Centrum lékařské genetiky, s.r.o. Novohradská 1806/68, 37008 české Budějovice, tel: 387 204 618, mobil : 728 243 812, MUDr. Karel Čutka, MUDr. David Čutka, info@clg.cz
 2. Ústav lékařské genetiky FN a LF UK Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň, 305 99, prim. MUDr. Ivan Šubrt, subrt@fnplzen.cz, Tel. k objednání: 377402 868
 3. Oddělení lékařské genetiky, Nemocnice Č. Budějovice, B. Němcové 54, České Budějovice, 370 87, MUDr. E. Kantorová, ekant@nemcb.cz, Tel. k objednání: 38 787 3000
 4. Soukromá genetická ambulance s laboratoří, Nepomucká 259/A, Plzeň, 326 00, Doc. MUDr. František Lošan Csc., losan@post.cz, Tel k objednání: 37 7241 529, 021

Severní a Východní Čechy

 1. Oddělení lékařské genetiky, Sokolská 470, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 500 05, prim. MUDr. Věra Jüttnerová, juttnerova@fnhk.cz, Tel. k objednání: 49 583 2553
 2. Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice, Sociální péče 66, Ústí nad Labem, 401 13, prim. MUDr. Jana Laštůvková, jana.lastuvkova@mnul.cz, Tel. k objednání: 475682 473, 475

Informace o stránce