Řešení nerovností v onkologické péči ve střední a východní Evropě

  • 28. 2. 2012

Výzva k podání návrhů na získání grantu. Datum uzávěrky předložených návrhů je 20. dubna 2012.

Bristol-Myers Squibb Foundation a program Bridging Cancer Care poskytuje granty na projekty, které zvyšuji kapacitu a zlepšují dovednosti a ošetřovatelské schopnosti sester v oblasti onkologie, všeobecného lékařství a/nebo projektů zaměřených na zapojení sester do zlepšování vědomostí, povědomí nebo výsledků v komunitě.

Více informací a ve výzvě

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.