Aktuálně odborníkům


V této části jsou průběžně publikovány aktuální sdělení a články, které mají za úkol informovat odborníky, především lékaře, o aktuálním vývoji nejen v oblasti  onkologie, ale také ve všech spolupracujících oborech, které se podílejí v rámci multidisciplinárního přístupu na péči o onkologického pacienta. Najdete zde odborné informace z oblasti patologie, genetiky a dalších oborů.