Klinické hodnocení a klinický výzkum

Na českém i zahraničním internetu existuje několik informačních databází, ve kterých je možné vyhledávat běžící i ukončená klinická hodnocení v oblasti onkologie a hematoonkologie. V ČR zpřístupňuje databázi klinických studií povolených v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze uvádí informace o schválených klinických hodnoceních pro ČR, s výjimkou studií bioekvivalence a studií, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku. Zveřejněny jsou informace o klinických hodnoceních předložených na SÚKL po 31.12.2007, tedy po nabytí účinnosti nového zákona o léčivech.

National Institutes of Health ve spolupráci s National Library of Medicine, FDA a European Organisation for Research and Treatment of Cancer rovněž zpřístupňují na internetu rozsáhlé databáze klinických hodnocení. Odkazy na ně, jakož i další informace najdete v této části.