Onkologie na internetu

Onkologie na internetu je knihovnou téměř 400 internetových odkazů na stránky s onkologickou tematikou. Jedná se o stránky odborných společností a dalších subjektů, se kterými ČOS spolupracuje, onkologických projektů, např. projektů onkologické prevence, projektů hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, ale také o weby kampaní, nadací, pacientských organizací a občanských sdružení. V databázi můžete vyhledávat podle názvu anebo podle diagnózy či tématu nebo podle druhu stránky. Jednoduše také odlišíte stránky určené odborníkům a laické veřejnosti. Databáze není úplná, ČOS nezařazuje všechny existující weby.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených odkazů: 318 zrušit všechny filtry
Akutní leukémie

9. května 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., přednosta klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze. Hovořilo se o akutní leukémii.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Akutní leukémie u dětí

19. prosince 2007 byl vysílán pořad Na pomoc životu, který byl věnován problematice akutní leukémie u dětí.

Vyléčit je možné 80% pacientů. V České republice poskytujeme péči na úrovni nejlepších léčebných center Západní Evropy a Severní Ameriky.

Převzato z webových stránek České televize, http://www.ceskatelevize.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ALEN sdružení žen Praha
ALEN je neziskové občanské sdružení žen postižených rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám po ablaci prsu. ALEN chce těmto ženám pomáhat ve všem, co je s onemocněním spojeno. Zprostředkuje jim informace o nemoci, o prevenci, o léčbě, o rehabilitaci, navazuje pro ně kontakty s lékaři a zdravotníky. Poskytuje jim podporu k tomu, aby se samy rozhodly aktivně bojovat s rakovinou.
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.
Amelie
Občanské sdružení Amelie, o. s. vzniklo v roce 2006 v Praze. Cílem Amelie je rozvíjet a poskytovat psychosociální pomoc pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké. Vizí občanského sdružení je otevírat prostor pro to, aby rakovina byla vnímána jako součást života. Na stránkách Amelie najdou onkologicky nemocní informace o psychosociální pomoci tohoto občanského sdružení.
ARCUS - ONKO CENTRUM
ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Obsahuje sekce Mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a děložního čípku.
Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)
Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) je národní databáz lékařské literatury. Obsahuje záznamy článků z českých a slovenských časopisů a sborníků, českých monografií, ale i článků z cizojazyčných časopisů vydávaných v ČR, popř. prací českých a slovenských autorů publikovaných v zahraničí. Internetová on-line verze obsahuje záznamy pouze zpětně do roku 1999. Entrez Biomedicínské databáze přístupné pomocí Entrez Molecular Biology System. TOXNET je soubor databází z toxikologie, chemie, včetně farmakologie. Databáze jsou přístupné zdarma.
Biologická léčba rakoviny prsu

1. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty a VFN Praha.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biologická léčba v onkologii

Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám v dalším díle pořadu MojeMedicína o vyšetřovacích a léčebných metodách vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biologická léčba zhoubných nádorů

30. března 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovořilo se o biologické léčbě zhoubných nádorů.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Biopsie ledviny

Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může poskytnout důležité informace pro stanovení správné diagnózy a rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu léčby onemocnění ledvin. Biopsie ledvin se provádí v případě, že jiné vyšetřovací metody neumožní přesněji určit typ nebo rozsah onemocnění ledvin.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Bronchoskopie

S endoskopickým vyšetření průdušek, tzv. bronchoskopií, seznamuje laickou veřejnost v dalším díle pořadu MojeMedicína o vyšetřovacích a léčebných metodách prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. z Fakultní nemocnice Olomouc.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, https://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Cancer Mondial
Přináší informace o celosvětovém výskytu onkologických onemocnění.
Centrum léčby rakoviny prostaty
Každý rok odhalí lékaři u pěti tisíců Čechů rakovinu prostaty, přičemž 1400 mužů ročně této zákeřné nemoci podlehne. Jedním z míst, kde léčí karcinom prostaty je Centrum léčby rakoviny prostaty, které je součástí Komplexního onkologického centra Nový Jičín. Toto pracoviště využívá prakticky všechny metody vhodné pro léčbu karcinomu prostaty.