Zprávy z onkologie

Na tomto místě najdete archiv zpráv, které jsou a nebo v minulosti byly, uveřejněny jako aktuality na úvodní stránce Linkos pro odborníky.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 1179 zrušit všechny filtry

byly aktualizovány. 

ÚZIS ČR pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a ČLS J.E.P. Vás zve na konferenci zaměřenou na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví, ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 v Praze.

Sekce pro karcinom prsu Slovenské onkologické společnosti Vás zve na 23. ročník mezinárodní konference SEKCAMA, ve dnech 26. - 27. dubna 2018 v Bratislavě.

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Sekce pro Nádory prsu Vás zve na odborný seminář 27. října 2017.

Nový termín: 15. - 16. ledna 2018.

Považujete vyšetření AR-V7 za indikované a vhodné k výběru pacientů k léčbě ARTA v běžné klinické praxi?

 

Vážení kolegové - členové Sekce uroonkologie,

obrátil se na nás tým docenta MUDr. V Bobka z FNKV, které je schopen testovat přítomnost AR-V7 v cirkulujících nádorových buňkách u mCRPC.
Prosím Vás o odpověď na otázku, zda považujete vyšetření AR-V7 za indikované a vhodné k výběru pacientů k léčbě ARTA (enzalutamid, abirateron) v běžné klinické praxi (nejde o klinickou studii).

Jedná se o následující situace:

  1. Pacienti s mCRPC před plánovanou léčbou ARTA v první linii (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě ARTA)
  2. Pacienti s mCRPC před plánovanou léčbou ARTA po progresi na taxánu (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě ARTA)
  3. Pacienti s mCRPC po první progresi na léčbě ARTA, před převedením na jiný typ ARTA (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě jiným typem ARTA)
  4. Pacienti s mCRPC s probíhající léčbou ARTA (otázka, kterou má test zodpovědět: monitorace výskytu AR-V7)


Bližší informace o testování v přílohách. ​

Napište prosím ke každému scénáři ano nebo ne a pošlete mailem na tomas.buchler@ftn.cz.

Vaše vyjádření bude podkladem k jednání výboru ČOS.

Děkuji předem,

Tomáš Büchler

Podklady: 

 

vychází supplementum 2, ročník 30 časopisu Klinická onkologie na téma Monoklonální gamapatie – vědecký pokrok v České republice.

Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny, Den prof. Staška a podzimní Onkologická sympózia. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2017 Annual Meeting. Registrujte se. 

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na své 8. sympózium 13. září 2017, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň. 

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. 25. září v Praze.

Mezinárodní konference navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days a rozšiřuje její tematický rozsah. 26. - 27. září 2017, Kongresové centrum Praha. Program v kalendáři.

počet hlášených onemocnění k 31.7. a 31.8. 2017.

určená lékařům a sestrám se bude konat 2. listopadu 2017 v Praze.

Výbor ČOS zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - srpen 2017.