Zprávy z onkologie

Na tomto místě najdete archiv zpráv, které jsou a nebo v minulosti byly, uveřejněny jako aktuality na úvodní stránce Linkos pro odborníky.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 1153 zrušit všechny filtry

20.7. byly odeslány volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. 2017. Upozornění na chybně označenou obálku bylo rozesláno e-mailem členům sekce.  

Vážení členové urologické sekce,
včera jsme odeslali volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. (datum na obálce).

POZOR: obálka, v níž dostanete hlasovací lístek, i odpovědní obálka je CHYBNĚ označena jako „Volby Imunologická sekce“. Je to moje chyba, použil jsem starý templát k vytištění obálek. Prosím použijte odpovědnou obálku bez ohledu na tuto chybu. Hlasovací lístky jsou samozřejmě v pořádku.

Pokud by někdo z vás měl pocit, že tato chyba vám zabraňuje volit, nebo ovlivní výsledek voleb, prosím ozvěte se.
Věc jsem konzultoval věc s MUDr. Ivetou Kolářovou z revizní sekce, která považuje tuto dodatečnou informaci poslanou e-mailem za dostatečnou.

S pozdravem


doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

9. - 10. 11. 2017 v Plzni. 

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na 8. ročník Psychoonkologického sympozia 13. září 2017 ve FN Plzeň.

počet hlášených onemocnění k 30. 6. 2017.

Je nám velkou ctí, že můžeme představit i v České republice konferenci Best of ASCO. Registrace byla zahájena. Registrujte se na webu kongresu. Časná registrace končí 15. 7. 2017. Konference se koná 21. - 22. 9. 2017 v Kongresovém centru Praha. Další informace najdete v kalendáři akcí na Linkos a na webu konference. 

Registrace zahájena! Registrujte se na webu kongresu. Časná registrace do 15. 7. 2017. Více informací v kalendáři akcí. 

ze dne 20. 6. 2017 ve FN Motol.

do konce kalendářního roku v interním kalendáři ČOS.

Jste lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník či jiný pracovník ve zdravotnictví a setkáváte se s dospělými onkologickými pacienty s nezaopatřenými dětmi? Doporučte jim finanční pomoc Dobrých andělů! Pravidelné příspěvky usnadní rodině zvládnout těžkou situaci a minimalizovat dopad nemoci na jejich děti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolujeme si Vás pozvat na

IX.celostátní konferenci paliativní medicíny v Brně

Konference se uskuteční 8.-9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Jedná se o největší tuzemskou odbornou akci věnovanou paliativní péči, které se každoročně účastní více než 300 lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních i zástupců dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí. Podrobnější informace na Linkos a na webu konference

za Programový výbor konference

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP


8. - 9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Největší tuzemská odborná akce věnovaná paliativní péči je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, duchovním i zástupcům dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí. Časná registrace do 30. června 2017.

vychází číslo 3, ročník 30 časopisu Klinická onkologie.

První informace v kalendáři akcí. Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu do 30. června 2017.

Vzdělávací konference je určena především pro klinické a radiační onkology a pro onkochirurgy, svá témata si zde najdou všichni lékařští profesionálové, kteří pečují o onkologické pacienty se zhoubnými nádory genitourinárního traktu. Registrace pro členy ČOS zdarma.