Prohlášení o původnosti práce a spolupodílu autorů

Základní informace
1. spolupracovník
2. spolupracovník
3. spolupracovník