Prohlášení o střetu zájmů

  1. Vyplňte pouze v případě, že jste zvolili v předchozím bodě druhou možnost.