Zasedání POS ČOS ze dne 17.11.2007

17. 11. 2007 - 17. 11. 2007

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.

  1. Na BOD 2008 připravíme všeobecný blok dětské onkologie bez dominantního specifičtějšího tématu.
  2. Na Pediatrický sjezd v Jihlavě v září 2008 připravíme společný blok dětské hematologie a onkologie - témata: chyby v diagnostice nádorů, lymfadenitis.
  3. Témata na XVIII. Konferenci dětských hematologů a onkologů v Plzni - vzácné nádory (nádory jater, retinoblastom, karcinomy, endokrinní n.) a pozdní následky.
  4. Dr.Weinreb připraví podklady k založení virtuální tkáňové banky dětských solidních nádorů – termín do příštího zasedání.
  5. Do 31.1.2008 proběhne výměna epidemiologických dat obou pracovišť za rok 2007.
  6. Do 15.12.07 připravíme seznam protokolů k uveřejnění na LINKOS. To poslouží jako podklad se zdravotnickými pojišťovnami.
  7. Vedení POS ČOS vstoupí do jednání se zákonodárnou i výkonnou mocí s cílem prosadit administrativní zakotvení obecně uznávaného faktu že “standardem v dětské onkologii je léčba v rámci klinických studií“ a vyřešila tak stávající obrovské problémy s hledáním sponzora a zajištěním pojištění akademických, nonprofitních klinických studií.
  8. Přistoupení k EUROAMOS - zajišťuje reprezentant ČR dr. Mottl.
  9. Příští zasedání bude v rámci BOD 2008 - zajistí prof.Štěrba.