Zápis z 15.valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 12.1.2009 na Hematoonkologické klinice FN Olomouc.

12. 1. 2009 - 12. 1. 2009, Hematoonkologická klinika FN Olomouc

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková, Mgr.Hrstka
Omluveni: Mgr. Tothová

Hosté:Mgr. Čermáková

V průběhu prvního letošního setkání byla diskutována tato témata:

  • Stále častěji je využívána poradna na www.linkos.cz, kdy se počet dotazů ustálil na 1dotaz/týden, kdy si tazatel ne vždy přeje uveřejnění. Dotazy jsou směřovány spíše na problematiku dospělých, u dětí se často rodiče ptají přímo – nestydí se (?). Počáteční nabídka pro děti je také větší, dostupnější.
  • Dětská onkologie v Brně přijímá herního terapeuta, který má ve stávajícím kolektivu bezpochyby své místo. Je dobré, je-li primární nabídka pro děti co nejpestřejší; lépe si tak mohou vybrat, co je zrovna v tu chvíli zajímá.
  • Prožívání nemoci u dospělých a dětí – společné znaky, rozdíly, možná úskalí... U dětí je často situace složitější v tom, že nejsou sami za sebe, velmi důležité je získat pro spolupráci rodiče.
  • Diskutována role podpůrné osoby u nemocného – kdo, za jakých podmínek, někdy odlišný pohled nemocného a rodiny…
  • Nemocní stále častěji do terapie přináší problémy vyplývající ze složitější sociální situace rodin vzniklých následkem jejich onemocnění a léčby. Řeší se také problémy plynoucí z návratu nemocného do rodiny, zaměstnání, školy...
  • Přátelství a kontakty mezi pacienty vzájemně – klady a zápory; nemocní sami říkají, že něco mohou pochopit jen ti, kteří si tím také prošli nebo procházejí. Jak zvládají případné neúspěchy léčby svých přátel, chtějí to?
  • V rámci prezentace sekce a psychoonkologie jako takové diskutovány možnosti účasti na lékařských konferencích, což je ale stále těžší. Proto byl vznesen návrh na možnost pořádání vlastní akce. Návrh byl jednomyslně přijat, kdy bude v průběhu příštího jednání upřesněna forma, možná témata a jiné potřebné detaily.
  • Vhodnost sestavit publikace informující o práci psychologa na hematoonkologických a onkologických pracovištích, případná doporučení pro nemocné a jejich rodinné příslušníky

16. valná hromada naší sekce se uskuteční 23.3.2009 v Brně, Dětské nemocnici na Černopolní ul.

zapsala: A.Škrobánková

Zpět

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.