Zápis z 20. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 22.1.2010, konané v Olomouci

22. 1. 2010 - 22. 1. 2010, Olomouc

Prezence: na této valné hromadě zrušena pro zcela nepříznivé povětrnostní podmínky

  1. Na pořadu jednání byly připomínky k chystanému sympoziu v září v Brně a cílené poznámky k přípravě na ustavení České psychoonkologické společnosti.
  2. Také se vzaly na vědomí zprávy o členech sekce.

Dohodnuto, že příští jednání psychoonkologické sekce se uskuteční 26.3.2010 ve FN Motol v 10 hod. Připravuje PhDr Hana Čápová a PhDr Věra Reichlová

zapsala: A.Škrobánková

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.