Zápis z 29, valné hromady psychoonkologické sekce konané 16.4.2012 v Brně

16. 4. 2012 - 16. 4. 2012

Přítomi: Čápová, Kalvodová, Kynkorová, Šporcrová
Omluveni: Hrstka, Tothová, Reichlová, Machová,

Program:

  • práce na konečném znění programu 3. sympozia, které se bude konat v Hradci Králové
  • bálintovská skupina nad aktuálními případy, psychoterapeutickými postupy

 Příští valná hromada se uskuteční 11.6.2012 v Hradci Králové

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.