Zápis ze 17. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 25.5.2009 na Hematoonkologické klinice FN Olomouc

25. 5. 2009 - 25. 5. 2009, Hematoonkologická klinika FN Olomouc

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Rothová
Omluveni: Vlčková, Hrstka, Rovenská

Hosté: Šporcrová, Machová

Obsáhlá diskuze se týkala těchto témat:

  • Psychoonkologické sekci byl zaslán dotazník z IPOS (International Psycho-Oncology Society) s žádostí o jeho vyplnění, kdy odpovědi na něj mají pomoci zmapovat psychoonkologickou péči v ČR

  • Diskutovány možnosti zviditelnění sekce v širším měřítku – účast na nejrůznějších konferencích, kongresech, seminářích (stále těžší)

  • Pokračují přípravy psychoonkologického sympózia pořádaného sekcí v roce 2010

  • Proběhlo další kolo kontaktování psychologů na onkologických pracovištích s cílem rozšířit nabídku pro nemocné na stránkách Linkos – bez většího úspěchu. Stále ještě jich není tolik, kolik by mělo být a to včetně KOC.

  • Stále častěji je potřeba řešit sociální problémy plynoucí z onemocnění a léčby a to nejen samotného nemocného, ale i jeho rodiny – nutná spolupráce se sociálními pracovníky, která většinou dobře funguje

  • Nový design stránek Linkos – z počátku byl problém dostat se k psychoonkologické poradně, což již bylo odstraněno. Přesto by bylo dobré zvážit její zvýraznění

Příští valná hromada se uskuteční 7.9.2009 v 10.00 v MOÚ Brno.
Případné změny budou včas oznámeny.

zapsala: A.Škrobánková

Zpět