MKN-0-3

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-0-3

  • Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii 3. vydání (česká verse 2004)
    (odkaz vede na www.uzis.cz)
    Aktualizovaná Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii nahrazuje dosavadní 2. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-0-2) platné od 1. ledna 1994. Tato předchozí klasifikace byla zavedena Opatřením ČSÚ ze dne 11. prosince 2000, uveřejněném v částce 2/2001 Sb. a Sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (uveřejněno v částce 160, Sbírka zákonů č. 496/2003).