MKN-10

MKN-10. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2014.
Jedná se pouze o změny typu „minor“. 
Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární seznam, Instrukční příručka, Abecední seznam.
Aktualizován byl také číselník diagnóz MKN-10, změny jsou zapracovány do verze číselníku platné k 1. 4. 2014. Aktuální verze číselníku je dostupná prostřednictvím Datového standardu MZ ČR.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.