TNM

Pozor! Odkaz vede na 6. vydáníTNM klasifikace zhoubných novotvarů

TNM klasifikace zhoubných novotvarů 7. vydání 2009, česká verze 2011
(odkaz vede na www.uzis.cz, kde je k dispozici je plná verze v pdf))
Nové vydání TNM anatomické klasifikace oproti předchozímu vydání zahrnuje několik nových lokalizací a novotvarů, upravuje klasifikace stávajících lokalizací podle nových poznatků a u některých lokalit také nově zavádí prognostické skupiny oddělené od TNM stadií. Klasifikace vešla v platnost 1. ledna 2011 sdělením ČSÚ č. 324 ze dne 19. listopadu 2010.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů 6. vydání 2002 (česká verze 2004)
(odkaz vede na www.uzis.cz, ke stažení je plná verze)
Aktualizovaná TNM klasifikace zhoubných novotvarů nahrazuje dosavadní 5. vydání 1997 TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2000, platné od 1. ledna 2001. Tato klasifikace byla zavedena Opatřením ČSÚ ze dne 11. prosince 2000, uveřejněném v částce 2/2001 Sb. a Sdělením ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 (uveřejněno v částce 160, Sbírka zákonů č. 496/2003).