Klinické studie ČR

Aktuální nábory do klinických studií najdete v dolní části stránky

Centrum pro onkologii založenou na důkazech (CEBO)
CEBO je samostatné oddělení Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF MU (IBA). Vzniklo jako nezávislé akademické pracoviště věnující se osvětě a realizaci nezávislých, výzkumně orientovaných klinických studií.

Prezentace a dokumenty k CEBO:
Databáze klinických studií povolených v České republice

SÚKL zpřístupňuje databázi klinických studií povolených v České republice. Databáze uvádí informace o schválených klinických hodnoceních, které mohou být zahájeny v ČR s výjimkou studií bioekvivalence a studií, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku. Zveřejněny jsou informace o klinických hodnoceních předložených na SÚKL po 31.12.2007, tedy po nabytí účinnosti nového zákona o léčivech. Vyhledávat lze podle indikační skupiny, názvu diagnózy, roku předložení žádosti a některých zařazovacích kritérií. O studii se dozvíte: název, číslo protokolu, indikační skupinu, zadavatele, zařazovanou polulaci, data schválení, zahájení a ukončení studie. Seznam center, kde studie probíhá nebo bude probíhat.

Výzkum a vývoj prodporovaný z veřejných prostředků ČR
Informační systém výzkumu a vývoje obsahující nejen data z CEP databáze (projekty), dříve přístupné na stránkách Úřadu vlády, ale také z databáze CEZ (výzkumné záměry), RIV (výsledky) a VES (veřejné soutěže). Obsahuje základní údaje a popis studie/grantu/výzkumného úkolu. V databázi CEP, v poli "aktivita" zadejte "NC-výzkum a vývoj v oblasti onkologie", můžete hledat i podle jiných kritérií (názvu projektu, řešitele, klíčových slov, atd.)

 

Nábory do klinických studií