Klinické studie zahraničí

Current Controlled Trials

Current Controlled trials obsahuje dvě základní databáze: ISRCTN registr, databázi randomizovaných kontrolovaných studií s ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trial Number Register) a mRCT registr, (metaRegister of Controlled Trials) je mezinárodní databáze kombinující registry randomizovaných studií ze všech oblastí zdravotní péče.

Databáze ClinicalTrials.gov

Databáze ClinicalTrials.gov je společným projektem U.S. National Institutes of Health (NIH), National Library of Medicine (NLM) a Food and Drug Administration (FDA). Databáze obsahuje přibližně 11,400 klinických studií sponzorovaných National Institutes of Health, ostatními agenturami v USA a farmaceutickými společnostmi Studie obsažené v databázi jsou prováděny především v USA a ve více než 90 dalších zemích.

Databáze protokolů studií EORTC

EORTC Protocol Database (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) obsahuje EORTC protokoly onkologických studií, ale také protokoly od ostatních organizací, na kterých se EORTC podílí.

Vyhledávat můžete podle EORTC skupiny, druhu zhoubného nádoru, léčebného postupu (například radiotepie, chirurgie, biologická léčba a pod.) a podle použiiého léčiva.

National Cancer Institute

Vyhledávání podle indikace, stádia a typu studie. Určeno spíše pro pacienty.