Přehled registrů

Poslání a funkce onkologických klinických registrů cílené léčby je vysvětleno v úvodu ke klinickým registrům. V tomto přehledu Česká onkologická společnost zpřístupňuje svým členům, ostatním lékařům a plátcům péče konkrétní informace o jednotlivých registrech a také vždy nejaktuálnější zpracovaný report z daného klinického registru, který ukazuje výsledky, průběh, přínos a bezpečnost léčby. Pro zobrazení reportu z registru a ostatních informací, klikněte na jméno registru.

Nově byly založeny klinické registry na klinickou diagnózu (BREAST, CORECT, TULUNG, RENIS). Sběr dat do lékových registrů vedených na léčivé přípravky byl ukončen v dubnu a červenci 2011. Údaje jsou nyní zadávány do registrů vedených na klinickou diagnózu. Reporty z těchto nových registrů jsou postupně uveřejňovány. 

Poslední aktualizace výstupů z registrů
31.12. 2016: GIST (stav registru k 1.11.2016); 10.1. 2016: TULUNG (stav registru k 19.10.2015); MPM - Alimpta (stav registru k 19.10.2015); 6.12. 2015OVARIA (stav registru k 15.9.2015); RENIS (stav registru k 15.9.2015);  7.11.2015: CORECT (stav registru k 15.9.2015); BREAST (stav registru k 15.9.2015) 

Registry na klinickou diagnózu:

CORECT
Avastin (bevacizumab), Erbitux (cetuximab), Vectibix (panitumumab), Stivarga (regorafenib)
Kolorektální karcinom

BREAST
Herceptin (trastuzumab), Avastin (bevacizumab), Tyverb (lapatinib), Afinitor (everolimus)
Karcinom prsu

TULUNG
Tarceva (erlotinib), Avastin (bevacizumab), Alimta (pemetrexed), Iressa (gefitinib), Vargatef (nintedanib esylát) a Giotrif (afatinib dimaleinát)
Nemalobuněčný karcinom plic

GIST
Glivec (imatinib), Sutent (sunitinib), sorafenib, temsirolim, everolim, bevacizumab a pazopanib 
Gastrointestinální stromální tumor
OVARIA
Avastin (bevacizumab), Olaparib (olaparibum) 
 karcinom ovárií

RENIS
Afinitor (everolimus), Avastin (bevacizumab), Sutent (sunitinib), Nexavar (sorafenib), Torisel (temsirolimus), Votrient (pazopanib)
Renální karcinom

Samostatné registry (jedna klinická diagnóza - jeden léčivý přípravek):

Tarceva
(erlotinib)
karcinom pankreatu

Alimta
(pemetrexed)
maligní pleurální mezoteliom

Yondelis
(trabectedin)
Pokročilý sarkom měkkých tkání

Původní registry na léčivé přípravky:

Herceptin
(trastuzumab)
karcinom prsu
Interb / Tyverb
(lapatinib)
Karcinom prsu
 Avastin
(bevacizumab)
Kolorektální karcinom, karcinom prsu
nemalobuněčný karcinom plic

Erbitux
(cetuximab)
Kolorektální karcinom
Karcinom hlavy a krku

 MPM-Alimta
(pemetrexed)
Nemalobuněčný karcinom plic        
maligní pleurální mezoteliom

Tarceva
(erlotinib)
Nemalobuněčný karcinom plic        
karcinom pankreatu

Yondelis
(trabectedin)
Pokročilý sarkom měkkých tkání
 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.