Rada registrů

Složení

Prof. MUDr. Abrahámová,DrSc.; MUDr. Bartoš; MUDr. Bednařík, MUDr. Cwiertka, Doc.RNDr.Dušek,PhD.; Doc. Fínek,PhD.; MUDr.Feltl, PhD.; Doc. MUDr. Hajdúch, Ph.D., MUDr. Prausová; Prof.MUDr.Petera,PhD.; MUDr.Petráková; Prof.MUDr.Petruželka,CSc.; Prof.MUDr.Skřičková,CSc.; MUDr.Stáhalová; MUDr. Šafanda, MUDr. Študent, Ph.D.; Prof.MUDr.Vorlíček,CSc.; Prof.MUDr.Vyzula, CSc.

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.